แปลงไฟล์วิดีโอเป็น MP3

แปลงไฟล์วิดีโอประเภทต่าง ๆ เป็นไฟล์เสียง MP3 ออนไลน์ ฟรี เพียงแค่เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการแปลง เลือกบิตเรต กดปุ่มแปลงไฟล์แล้วรอสักครู่ ทางเซิร์ฟเวอร์จะส่งลิงก์ไฟล์ MP3 ที่แปลงเสร็จแล้วกลับมาให้ดาวน์โหลด

วีธีการแปลงไฟล์วิดีโอเป็น MP3

อธิบายวิธีการแปลงไฟล์วิดีโอประเภทต่าง ๆ เป็นไฟล์เสียง MP3 ออนไลน์อย่างง่าย ๆ และรวดเร็วใน 3 ขั้นตอน

เลือกไฟล์วิดีโอ

เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์ MP3 จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของคุณที่มีขนาดไฟล์ไม่เกินตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หลังจากเลือกไฟล์เสร็จแล้ว กรุณาเลือกบิตเรตที่ต้องการแปลงแล้วกดปุ่มแปลงไฟล์

แปลงไฟล์วิดีโอ

อัปโหลดไฟล์วิดีโอที่คุณเลือกไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อแปลงเป็นไฟล์ MP3 ขั้นตอนนี้กรุณารอสักครู่จนกว่าทางเซิร์ฟเวอร์จะแปลงไฟล์เสร็จสมบูรณ์ อาจใช้เวลา 1-2 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดและความยาวของไฟล์วิดีโอต้นฉบับ

ดาวน์โหลดไฟล์ MP3

เมื่อแปลงไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์ MP3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเซิร์ฟเวอร์จะส่งลิงก์ดาวน์โหลดกลับมา คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ MP3 ลงบนคอมพิวเตอร์หรือจะใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดหรือแชร์ลิงก์ต่อได้เช่นกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแปลงไฟล์วิดีโอเป็น MP3

รวมคำถามต่าง ๆ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแปลงไฟล์วิดีโอประเภทต่าง ๆ เป็นไฟล์เสียง MP3

ไฟล์วิดีโอคืออะไร

ไฟล์วิดีโอคือไฟล์ดิจิทัลที่บรรจุข้อมูลภาพเคลื่อนไหวและเสียง โดยทั่วไปจะใช้เพื่อความบันเทิง การศึกษา หรือการสื่อสารข้อมูล ไฟล์วิดีโอมีหลายประเภท เช่น MP4 MKV MOV และ AVI ซึ่งสามารถเปิดได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และโทรทัศน์

ไฟล์ MP4 คืออะไร

ไฟล์ MP4 คือไฟล์ประเภทวิดีโอดิจิทัลซึ่งใช้มาตรฐาน MPEG-4 ในการบีบอัดข้อมูลวิดีโอและเสียง MP4 คือรูปแบบการบรรจุข้อมูลชนิดหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าไฟล์ MP4 นั้นสามารถบรรจุข้อมูลวิดีโอและเสียงที่ถูกเข้ารหัสได้หลากหลาย รวมทั้งซับไตเติล ภาพนิ่ง และข้อมูลอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วไฟล์ MP4 จะใช้ในการบันทึกวิดีโอเพื่อเปิดบนอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และโทรทัศน์ นอกจากนี้ไฟล์ MP4 ยังนิยมใช้ในการสตรีมวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน นามสกุลของไฟล์ MP4 คือ .mp4

ไฟล์เสียงคืออะไร

ไฟล์เสียงคือไฟล์ดิจิทัลที่บรรจุข้อมูลประเภทเสียงเพียงอย่างเดียว โดยปกติจะใช้บันทึกเสียงดนตรี การพูด หนังสือเสียง หรือเอฟเฟกต์เสียง ไฟล์เสียงมีหลายประเภท เช่น MP3 AAC FLAC และ WAV ซึ่งสามารถเปิดได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และเครื่องเสียง ตัวอย่างนามสกุลของไฟล์เสียงที่ได้รับความนิยม ได้แก่ .mp3 .m4a .flac และ .wav ซึ่งไฟล์เสียงเหล่านี้นอกจากจะใช้ในการบันทึกเสียงดนตรีแล้วก็สามารถใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น พอดแคสต์ หนังสือเสียง และเสียงพูด

ไฟล์ Lossy คืออะไร

Lossy คือประเภทของไฟล์เสียงดิจิทัลที่ใช้วิธีการบีบอัดเพื่อตัดข้อมูลบางส่วนออกจากไฟล์เสียงต้นฉบับเพื่อลดขนาดไฟล์ ส่วนที่ถูกตัดออกไปนั้นเป็นส่วนที่ถูกพิจารณาว่าไม่มีความจำเป็นและไม่สามารถได้ยินด้วยหูของมนุษย์โดยทั่วไปได้ หรือเป็นส่วนที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมาก ไฟล์เสียงประเภท Lossy เช่น MP3 AAC และ WMA นั้นสามารถถูกบีบอีดเพื่อลดขนาดลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับไฟล์เสียงประเภท Lossless เช่น FLAC หรือ WAV แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับคุณภาพเสียงที่ลดลงเล็กน้อย การที่ต้องแลกเปลี่ยนคุณภาพเสียงเพื่อขนาดไฟล์ที่เล็กลงนั้นเป็นเหตุผลที่ไฟล์ Lossy ได้รับความนิยมในการส่งไฟล์เพลง ไฟล์เสียง บนอินเทอร์เน็ตที่มีอัตราการส่งถ่ายข้อมูลที่จำกัด

ไฟล์ MP3 คืออะไร

ไฟล์ MP3 คือไฟล์เสียงดิจิทัลประเภทหนึ่งซึ่งใช้วิธีการบีบอีดแบบสูญเสีย (Lossy) เพื่อลดขนาดของไฟล์ลงได้อย่างมากโดยที่ยังคงคุณภาพเสียงระดับสูงได้อยู่ ไฟล์ MP3 คือหนึ่งในประเภทของไฟล์เสียงที่ได้รับความนิยมและรองรับโดยอุปกรณ์และซอฟต์แวร์จำนวนมาก ไฟล์ MP3 นิยมใช้ในการบันทึกเสียงดนตรี เสียงพูด พอดแคสต์ รวมไปถึงการส่งต่อไฟล์เสียงดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ต นามสกุลของไฟล์ MP3 คือ .mp3

Bitrate คืออะไร

Bitrate คืออัตราบิตของเสียงที่บ่งบอกถึงจำนวนของข้อมูลที่ใช้แทนเสียงในหน่วยของเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้หน่วยเป็น กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) บิตเรตคือการวัดคุณภาพของไฟล์เสียง ซึ่งบิตเรตที่สูงจะมีคุณภาพเสียงที่สูงตามไปด้วย ในการแปลงไฟล์เสียง บิตเรตคือสิ่งหนึ่งในการตั้งค่าที่สามารถปรับได้ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพเสียงและขนาดไฟล์เสียง บิตเรตที่สูงกว่าจะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่าและก็จะมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าด้วยเช่นกัน ในขณะที่บิตเรตที่ต่ำกว่าก็จะมีขนาดไฟล์เสียงที่เล็กลงและคุณภาพเสียงที่ลดลง